Aplikacja Whisby - System Ochrony Sygnalistów

Kim jest sygnalista?

Zgodnie z Dyrektywą 2019/1937 sygnalista to osoba, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń uzyskane w trakcie wykonywanej przez nią pracy w sektorze publicznym lub prywatnym. Osoba dokonująca zgłoszenia musi mieć podstawy do tego, by sądzić, że przedstawione w zgłoszeniu informacje są prawdziwe.

Sygnalistą może być każda osoba, która zgłasza nieprawidłowości w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą, niezależnie od tego czy jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy też nie (np. samozatrudniony, wykonawca, wolontariusz, stażysta lub kandydat biorący udział w procesie rekrutacji).

Wszystkie te osoby są prawnie chronione oraz muszą mieć możliwość bezpiecznego i anonimowego zgłaszania nieprawidłowości. Narzędzia ochrony sygnalistów muszą zapewniać pełną ochronę tożsamości osoby zgłaszającej.

W szczególności Dyrektywa zapewnia sygnalistom ochronę przed negatywnymi skutkami ze strony pracodawcy.

Często Zadawane Pytania o ochronie sygnalistów

Do kiedy mamy czas aby wdrożyć kanał raportowania?

Większość podmiotów publicznych i prywatnych ma czas do 17 grudnia 2021 r. aby wdrożyć kanał raportowania.
Dyrektywa zakłada odroczony termin (do 17 grudnia 2023 r.) jedynie dla podmiotów prywatnych, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników i nie działają w obszarach narażonych m.in. na pranie brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.

Jaki jest koszt wdrożenia aplikacji Whisby?

Wdrożenie Whisby jest bezpłatne. Jedynym kosztem jest miesięczna lub roczna opłata za korzystanie z usługi, która zaczyna się od 99 euro / miesiąc lub 950 euro / rok.

Ile trwa i jak wygląda wdrożenie Whisby?

Uruchomienie Whisby następuję w ciągu 24 godzin, jednak przeważnie jest to kilka godzin. Wdrożenie sprowadza się do wyboru odpowiedniego pakietu oraz odpowiedzi na 3 pytania w formularzu rejestracyjnym. Szczegóły dostępu oraz pierwsza faktura przesyłane są drogą elektroniczną.

Ilu pracowników jest wymaganych do obsługi kanału Whisby?

Przy niewielkiej ilości zgłoszeń do ich procesowania wystarczy jeden pracownik. Zadanie to może zostać przekazane osobie odpowiedzialnej za kwestie prawne lub kadrowe. Kanał Whisby nie wymaga obsługi przez dział IT.

Oś czasu dyrektywy UE

Od wejścia w życie dyrektywy do nieprzekraczalnych terminów wdrożenia
1
Dyrektywa weszła w życie

Dyrektywa o ochronie sygnalistów weszła w życie 16 grudnia 2019 r.

16 grudnia 2019
2
Termin wdrożenia kanału dla podmiotów prawnych

Podmioty prawne zatrudniające 250 i więcej pracowników muszą uruchomić wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń do 17 grudnia 2021 r.

17 grudnia 2021
3
Wyjątek dla podmiotów z 50-249 pracownikami

Podmioty prawne zatrudniające od 50 do 259 pracowników muszą uruchomić wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń do 17 grudnia 2023 r.

17 grudnia 2023
17 grudnia 2021

Pierwszy termin – wszystkie podmioty z sektora publicznego i prywatnego.

17 grudnia 2023

Drugi termin – wszystkie podmioty prywatne z od 50 do 249 pracownikami.

podgląd aplikacji do ochrony sygnalistów whisby
 • More
  Obsługa języków unijnych

  Korzystanie z narzędzia Whisby w wybranym języku – system oraz procedury reagowania dostępne w wielu językach.

  Close
 • More
  Anonimowe i bezpieczne

  Zgodnie z zasadą poufności tożsamości osób zgłaszających przypadki naruszenia – chroni tożsamość osoby zgłaszającej.

  Close
 • More
  Wielu użytkowników

  Dowolna liczba użytkowników zajmujących się zgłoszeniami w wersji rozszerzonej Whisby.

  Close
 • More
  Zarządzanie zgłoszeniami

  Wewnętrzne mechanizmy zgłaszania oraz reagowania na nieprawidłowości wysłane przez sygnalistów.

  Close

Kompleksowy Kanał dokonywania zgłoszeń

Gotowe narzędzie Whisby, które spełnia wszystkie wymogi dyrektywy EU 2019/1937 o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. Dyrektywą o sygnalistach.

System Ochrony Sygnalistów

Zgodnie z Dyrektywą UE 2019/1937 Whisby to gotowy kanał wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów.

Sektor publiczny i prywatny

Niezależnie od sektora (publiczny bądź prywatny) jest to gotowe rozwiązanie dla dużych i średnich firm, które muszą stworzyć wewnętrzne mechanizmy zgłaszania oraz reagowania na nieprawidłowości.

Obowiązek wdrożenia systemu

Pierwszy termin wdrożenia dla sektora publicznego i prywatnego – 17 grudnia 2021 r.
Drugi termin dla sektora prywatnego od 50 do 249 pracowników – 17 grudnia 2023 r.

Gotowe procedury zgłaszania i reagowania

Narzędzie Whisby zapewnia kompleksowy system obsługi zgłaszania nieprawidłowości, ich obsługi oraz ochrony sygnalistów z gotowymi instrukcjami i automatycznymi powiadomieniami.

Skontaktuj się z nami
Wystąpił problem z weryfikacją formularza, prosimy sprawdzić dane!
Przesyłanie danych nie powiodło się. Prosimy spróbować później.

Profesjonalna aplikacja dla sygnalistów.

Zgłaszanie nieprawidłowości w firmach lub urzędach dotychczas było mało przyjemne i nie zapewniało całkowitej anonimowości. Chcąc zachować anonimowość, a przy tym wciąż mieć możliwość zgłoszenia na przeciw oczekiwaniom wychodzi aplikacja Whisby, dzięki której możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu potencjalnego ryzyka.

Wdrożenie dyrektywy o sygnalistach - apka dla sygnalistów.

17 grudnia 2021 roku weszła w życie unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów. Wdrożenie dyrektywy o sygnalistach wprowadza obowiązek, aby firmy prywatne i państwowe, a także instytucje publiczne, stworzyły wewnętrzne bezpieczne kanały komunikacji dla osób zgłaszających nieprawidłowości. Mają one gwarantować ochronę poufności tożsamości zgłaszających. Jednak nie czekając na rozwiązania na szczeblu państwowym i implementację dyrektywy o sygnalistach - firma z branży IT postanowiła wdrożyć własne rozwiązanie, wprowadzając tym samym na rynek innowacyjną i nowoczesną aplikację Whisby. Jak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu przez ARC Rynek i Opinia*, firmy i instytucje w Polsce nie są jeszcze gotowe na dostosowanie swoich struktur i procesów do nowych regulacji prawnych – szacuje się, że mniej niż 50% ankietowanych posiada bowiem kanały dla sygnalistów, a w w dziewięciu przypadkach na dziesięć nie zapewniają one anonimowości osób zgłaszających. Odpowiedzią na potrzeby rynkowe, jest profesjonalna aplikacja dla sygnalistów Whisby, która zapewnia całkowitą anonimowość zgłoszenia.

Aplikacja dla sygnalistów - Whisby w praktyce.

System Whisby, to nic innego jak aplikacja przeglądarkowa, jak również mobilna, która umożliwia odbieranie i obsługę zgłoszeń dotyczących przypadków łamania prawa i złych praktyk w różnych rodzajach organizacji. Aplikacja dla sygnalistów Whisby daje możliwość bezpiecznego i całkowicie anonimowego zgłoszenia wszelkich sytuacji budzących wątpliwości. Ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w organizacjach, którym zależy na usłyszeniu głosu swoich pracowników. Zgłoszenie nieprawidłowości pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem i budowanie stabilnej i przyjaznej atmosfery w przyszłości. Dzięki anonimowym zgłoszeniom firma zyskuje możliwość poprawy funkcjonowania i sprostowania nieprawidłowych działań. Innowacyjne technologie IT dają znacznie większy poziom anonimowości niż powszechnie stosowane dotychczas skrzynki na listy, firmowe konta e-mailowe, formularze internetowe czy linie telefoniczne. Aplikacja pozwala na pełne szyfrowanie danych i połączeń. Serwery są wyłącznie zewnętrzne i całkiem niezależne, przez co praktycznie niemożliwy jest wgląd w informacje. Dodatkowo postawiono na usuwanie metadanych oraz podwójną autentykację kont osób, które obsługują system.

Sytuacje budzące wątpliwość - jak zgłosić, aby się nie narażać?

Szacuje się, że blisko 44%* wszystkich pracowników doskonale zdaje sobie sprawę z nieprawidłowości, jednak obawia się, że zgłoszenie ich nie przyniesie żadnych efektów. Organizacja otwarta na sugestie pracowników i co ważniejsze szybko i efektywnie reagująca na zgłaszane sytuacje - zdecydowanie częściej odnosi sukcesu na polu zawodowym. Budowanie zaufania między pracownikami a szefostwem, wizerunek rzetelnego pracodawcy oraz partnera biznesowego - to tylko niektóre kwestie, które decydują o sukcesie. Chociaż zgłaszanie nieprawidłowości nie jest obowiązkiem według prawa, warto mówić o sytuacjach, czy zdarzeniach, które nie powinny mieć miejsca lub powinny przebiegać inaczej. Około 70%* pracowników chętnie zgłaszałoby wszelkie nieprawidłowości, gdyby mieli zagwarantowaną anonimowość. Aplikacja dla sygnalistów to nowoczesne rozwiązanie, które daje szansę wymianę korespondencji z sygnalistą, jednocześnie nie ma konieczności podawania żadnych danych kontaktowych. Zaangażowanie pracowników w codzienność firmy, branie pod uwagę ich opinii i sugestii w różnorodnych kwestiach, pozwala na sprawną organizację pracy, wprowadzenie lepszego i bardziej przyjaznego środowiska pracy, co pozytywnie wpływa na efektywność pracowników oraz silny i stabilny biznes. Aplikacja dla sygnalistów Whisby spełnia wymagania dyrektywy UE o ochronie sygnalistów, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także ustawy o RODO. Narzędzie w postaci aplikacji ma za zadanie budować w firmach wspólne zaufanie i wzmacniać zaangażowanie współpracowników.
*Źródło: „Ochrona sygnalistów – świadomość pracowników i praktyki w firmach w Polsce” badanie przeprowadzone w kwietniu 2021 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy braf.tech